BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ MÁY CHỦ ẢO

(CLOUD SERVER)

SUN 2

v-CPU2 Core
RAM2Gb
SSD50Gb
Public IP1
Data TransferUnlimited
Bandwidth200 Mbps
Network10 Gbps
ĐƠN GIÁ

225.000 đ/tháng

Liên hệ

SUN 2 PLUS

v-CPU2 Core
RAM4Gb
SSD100Gb
Public IP1
Data TransferUnlimited
Bandwidth200 Mbps
Network10 Gbps
ĐƠN GIÁ

450.000 đ/tháng

Liên hệ

SUN 4

v-CPU4 Core
RAM6Gb
SSD100Gb
Public IP1
Data TransferUnlimited
Bandwidth200 Mbps
Network10 Gbps
ĐƠN GIÁ

810.000 đ/tháng

Liên hệ

SUN 4 PLUS

v-CPU4 Core
RAM8Gb
SSD150Gb
Public IP1
Data TransferUnlimited
Bandwidth200 Mbps
Network10 Gbps
ĐƠN GIÁ

1.080.000 đ/tháng

Liên hệ

SUN 8

v-CPU8 Core
RAM8Gb
SSD150Gb
Public IP1
Data TransferUnlimited
Bandwidth300 Mbps
Network10 Gbps
ĐƠN GIÁ

1.350.000 đ/tháng

Liên hệ

SUN 8 PLUS

v-CPU8 Core
RAM16Gb
SSD200Gb
Public IP1
Data TransferUnlimited
Bandwidth300 Mbps
Network10 Gbps
ĐƠN GIÁ

1.800.000 đ/tháng

Liên hệ

SUN 16

v-CPU16 Core
RAM16Gb
SSD250Gb
Public IP1
Data TransferUnlimited
Bandwidth300 Mbps
Network10 Gbps
ĐƠN GIÁ

2.700.000 đ/tháng

Liên hệ

SUN 16 PLUS

v-CPU16 Core
RAM32Gb
SSD350Gb
Public IP1
Data TransferUnlimited
Bandwidth300 Mbps
Network10 Gbps
ĐƠN GIÁ

3.600.000 đ/tháng

Liên hệ

Cloud Server

     Là máy chủ ảo nằm trên một cụm máy chủ vật lý cấu hình cao. Cụm máy chủ này cũng sử dụng công nghệ ảo hóa nhưng được điều khiển qua một hệ thống gọi là “Orchestrator” như OpenStacks, VMware vSphere Suite v.v…

 

Chúng có chức năng điều phối tài nguyên máy chủ ảo giữa cụm máy chủ này để cùng chịu tải và tăng tính HA lên cao nhất có thể.

Sử dụng ổ cứng lưu trữ SSD và công nghệ lưu trữ phân tán hoặc xóa mã vô hướng (Erasure Coding) khác với máy chủ vật lý đơn lẻ hay như VPS thường sử dụng ổ cứng dưới dạng RAID. Các công nghệ lưu trữ này mục đích chính là chúng sẽ “phân tán” và “nhân bản ” dữ liệu ra ổ cứng tại các Host khác trong cùng một cụm lưu trữ. Cụm lưu trữ là một nhóm các máy chủ đóng vai trò làm “Storage”, nhóm này gồm ít nhất 3 máy chủ trở lên và được gắn ổ cứng đồng thời từ tất cả các máy chủ trong cụm, dữ liệu sẽ được lưu trữ phân tán và đồng đều trên tất cả các máy chủ này, khi một hoặc nhiều máy chủ trong cụm lưu trữ này xảy ra sự cố thì dữ liệu vẫn sẽ còn nguyên và hoạt động như bình thường.

Cloud Server SSD Viettelco

  • Được cấp phát cố định tài nguyên vật lý như RAM, CPU và không có cơ chế chia sẻ tài nguyên như VPS, nhờ vậy khi bạn sử dụng Cloud Server, bạn sẽ được trải nghiệm 99%.
  • Lượng tài nguyên được cấp phát mà hiệu suất vẫn được đảm bảo khi overload trong quá trình sử dụng.
  • Hỗ trợ nhiều tính năng khác như tường lửa, bảo mật, VPN kết nối riêng, quản lý mật khẩu và hệ điều hành, hỗ trợ điều khiển màn hình qua Remote Console. Hỗ trợ tạo hệ thống mạng LAN ảo khi có nhiều Cloud Server muốn kết nối nội bộ với nhau.
  • Tính bảo mật và an toàn cao hơn.
  • Hỗ trợ backup hoặc snapshot máy chủ trong trường hợp muốn quay lại tình trạng hệ thống như trước hoặc muốn lấy dữ liệu cũ khi xóa hoặc mất do sự cố.
  • Nền tảng phần cứng mới hơn và chuyên dụng hơn cho hệ thống ảo hóa, nhờ đó mà Cloud Server khi chạy có thể phát huy hết hiệu suất của nó.
  • Hỗ trợ kết nối kênh truyền từ bên ngoài vào khi có yêu cầu đặc biệt từ khách hàng.
Top
.